Beoordeling van de subsidie-aanvragen via de kmo-portefeuille

Elke dienstverlener, in deze Trixolutions, moet controleren of de steunaanvraag correct is uitgevoerd. Als de subsidieaanvraag niet correct is uitgevoerd dien je deze te weigeren via de digitale applicatie voor dienstverleners.

   Voorwaarden

   Trixolutions is verplicht om elke subsidieaanvraag te melden die niet in overeenstemming is met de wetgeving. De controletaak is zowel vormelijk als inhoudelijk.

   Mogelijke redenen zijn:

   • De onderneming mag geen gebruik maken van de kmo-portefeuille.
   • De subsidie wordt aangevraagd voor een niet subsidiabele dienst
   • Verkeerde dienstverlener
   • Verkeerd of gedeeltelijk bedrag

    Aanvraag te laat – een project dient ten laatste 14 dagen na de start van de opleiding of het advies zijn aangevraagd. Bij een projectaanvraag die hierbuiten gebeurt, dient een dienstverlener de aanvraag te weigeren.

    Procedure van de subsidie-afhandeling

     1. De kmo schrijft zich in of ondertekent contract advies
     2. De kmo doet digitaal de aanvraag + stort eigen aandeel
     3. Dienstverlener zet aanvraag stop indien niet in orde
     4. De kmo volgt de opleiding – Dienstverlener geeft opleiding/advies
     5. Dienstverlener maakt factuur op na eerste prestaties
     6. De kmo betaalt via de kmo-portefeuille
     7. De kmo beoordeelt de dienstverlener

     Wat moet de inschrijving/overeenkomst voor een opleiding minstens bevatten?

     • de startdatum van de opleiding en de looptijd ervan;
     • een gedetailleerde beschrijving van de opleiding;
     • de naam en het registratienummer van dienstverlener;
     • de handtekening of akkoord per mail van de onderneming;
     • de naam van de werkende in de onderneming en vermelding van de onderneming waarin deze persoon werkzaam is;
     • de prijs (exclusief btw) van de dienstverlening, met een aparte vermelding van de niet in aanmerking komende kosten

      Wat moet het vormingsattest minstens bevatten?

      • naam van de persoon die de opleiding volgde en vermelding van de onderneming waarin deze persoon werkzaam is;
      • naam en registratienummer van de dienstverlener;
      • naam van de opleiding;
      • startdatum of looptijd van de opleiding

       Wat moeten de aanwezigheidslijsten minstens bevatten?

       • naam van de persoon die zich inschrijft voor de opleiding en vermelding van de onderneming waarin deze persoon werkzaam is;
       • naam van de opleiding;
       • datum van de opleiding (per opleidingsdag wordt de aanwezigheid van de persoon genoteerd);
       • handtekening van de inschrijver (elektronisch of schriftelijk)

        Wat moet de factuur minstens bevatten?

        De facturen die de dienstverlener aanbiedt om te betalen via de kmo-portefeuille, bevatten:

        • de naam en het registratienummer van de dienstverlener;
        • het totale bedrag van de factuur, exclusief btw;
        • een gedetailleerde beschrijving van de gefactureerde prestaties;
        • de datum van de factuur